Pi-dag

14-03-2024

Wiskunde was niet Elvis zijn eerste liefde, te veel getallen en formules... maar wat moet, dat moet. Hij heeft zijn best gedaan op school en er zijn natuurlijk ook leuke kanten aan wiskunde, bijvoorbeeld de Pi-dag. Pi is een wiskundige constante en staat voor 3,14. Hoezo dit een reden tot feest is begrijpt hij niet, maar dat vindt hij ook niet zo belangrijk. Feest is feest. Deze dag heeft zijn houding tegenover wiskundigen duidelijk verbeterd, zou hij de dag zelf ook liever Pie-dag willen noemen. Een stukje cake kan hij altijd wel waarderen.

Groeten van Elke